Get Adobe Flash player

Vstup na stránky

 

 

O Z N A M


Základná umelecká škola Štefana Baláža Vám oznamuje,

že dňa 2. septembra 2019

od 13,00 do 17,00 hod. bude prebiehať zápis žiakov

do ročníkov v triedach jednotlivých učiteľov.


V tomto čase budú prebiehať aj dodatočné

prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného,

tanečného a literárno-dramatického odboru. 

VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU DANE    TU

 

 

 

Nájdete nás už aj tu

Skontrolujte si žiacku knižku v systéme iZUŠ