Get Adobe Flash player

Vstup na stránky

 

 

O Z N A M


Zadelenie rozvrhu do tried bude prebiehať dňa 2. septembra 2019

od 13,00 do 16,00 hod. v triedach jednotlivých učiteľov.

Zoznam nových žiakov so zadelením nájdete na nástenke vo vestibule školy.

Rodičia nových žiakov, ktorí si ešte neprevzali rozhodnutie o prijatí,

môžu tak urobiť dňa 2.9.2019 od 6,00 hod. do 16,00 hod.

na sekretariáte školy. 

VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU DANE    TU

 

 

 

Nájdete nás už aj tu

Skontrolujte si žiacku knižku v systéme iZUŠ