Get Adobe Flash player

Vstup na stránky
Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

V zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa  § 3 ods. 10 Vyhlášky č. 231/2009 Z. z.

o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných školách,

na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach

a na jazykových školách si Vám dovoľujem oznámiť, že

dňa 28.03. 2017 (utorok)

U D E Ľ U J E M

žiakom ZUŠ Štefana Baláža v Novej Dubnici

riaditeľské voľno

z organizačných dôvodov.

 

 

 

2% Potvrdenie o zaplatení dane